150

  • Jakub Zakrzewski, Granty  Iuventus Plus – czy minus? (str 1)
  • Jerzy A. Janik, Ontologiczne spojrzenie na mikrocząstki (str 2-3)
  • zaPAU: Jerzy Kuczyński, Wnioski ze wspomnień szkolnych  (str 4)
  • Narodowe Centrum Nauki: Wojciech Sowa, Polska humanistyka – wyzwania i szanse   (str 5)