Dzień: 2012-01-12

151

151 Wiesław Łukaszewski, Mit dobroczynnej rywalizacji (str 1) Aleksander Weron, Hugo Steinhaus (1887-1972)   (str 2-3) zaPAU: Kuba Zakrzewski, Ze wspomnień szkolnych  (str 4) Wydarzenia: Marian Nowy, Geolog o gazie łupkowym  (str 5)

150

150 Jakub Zakrzewski, Granty  Iuventus Plus – czy minus? (str 1) Jerzy A. Janik, Ontologiczne spojrzenie na mikrocząstki (str 2-3) zaPAU: Jerzy Kuczyński, Wnioski ze wspomnień szkolnych  (str 4) Narodowe Centrum Nauki: Wojciech Sowa, Polska humanistyka – wyzwania i szanse   (str 5)