145

  • Włodzimierz Korohoda, Warsztat jest konieczny, ale nie wystarcza (str 1)
  • It’s a long way to Tipperary…, z Profesorem Janem Potempą rozmawia Andrzej M. Kobos [część 1]  (str 2-4)
  • zaPAU: Szkoło, szkoło, gdy cię wspominam…  (str 5)
  • Kraków – warto wiedzieć: Bernadeta Wilk, Archiwa wobec nowoczesności   (str 6-7)