135

135 Kazimierz Grotowski, Innowacje w fizyce   (str 1) Marek Karliner, Finansowanie nauki w Izraelu   (str 2-3) zaPAU: Slow Science  (str 4) Życie według Adama Korpaka PAUeczka Akademicka: Małgorzata Wesołowska, O neurolingwistyce   (str 5) Narodowe Centrum Nauki: Magdalena Duer-Wójcik, NCN w systemie finansowania nauki   (str 6)