97

97 Jerzy Wyrozumski, O upamiętnienie profesorów lwowskich pomordowanych w 1941 r.   (str 1) Magdalena Bajer, Zwierzenie kata   (str 3)