Miesiąc: listopad 2010

99

99 Janusz K. Kozłowski, Prezentacje polskich uczonych na wiek XXI – Krzysztof M. Ciałowicz,Tell el-Farcha – zapomniana stolica Egiptu w Delcie Nilu (str 1-4) Kraków – warto wiedzieć: – Marian Nowy, Bracia z Myszakowa   (str 5-6)

98

98 Andrzej Białas, Towarzystwa i Samorząd   (str 1) Theo W. Ruijgrok, The Daily Life of a Dutch Physicist   (str 2) Marek Gazdzicki, Gold-diggers and Monopoly in Science   (str 3) zaPAU: Idzie młodość!   (str 4) Świat Andrzeja Mleczki   (str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Trzeci Kongres   (str 5)

97

97 Jerzy Wyrozumski, O upamiętnienie profesorów lwowskich pomordowanych w 1941 r.   (str 1) Magdalena Bajer, Zwierzenie kata   (str 3)

96

96 Magdalena Bajer, Cuda nad Wisłą   (str 1) Jerzy Vetulani, Dopalacze!    (str 2), dok.  (str 3) zaPAU: Słynne ostatnie słowa   (str 4)