90

  • Henryk Samsonowicz, Czy nauki historyczne ulegały zmianom po II wojnie światowej   (str 1)
  • Stanisław Salmonowicz, O naukach historycznych …   (str 2)
  • Jerzy A. Janik, Fizyka wkracza w metafizykę: Postać a Rzeczywistość   (str 3)
  • Henryk Markiewicz, Powojenne przełomy w nauce o literaturze   (str 4)