89

  • Andrzej Szczeklik, Tętnice pełne życia   (str 1), dok.(str 2)
  • Andrzej M. Kobos, Imago Poloniae Tomasza Niewodniczańskiego w Zamku Królewskim   (str 3), dok.(str 4)