91

  • Jerzy Kolendo, Źródła pisane i źródła archeologiczne w badaniach nad dziejami ziem Polski w starożytności   (str 1), dok.(str 2)
  • Theo Ruijgrok, Organization, Funding and Evaluation of Scientific Research in The Netherlands   (str 3), dok.(str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Pomiędzy sztuką a nauką   (str 5), dok. (str 6)