88

  • Adam Sobiczewski, Copernicium   (str 1), dok. (str 2)
  • Magdalena Bajer, Rocznice i początki   (str 3)
  • zaPAU: Stary Zgred, Starego Zgreda przepis na karierę naukową  (str 4)