75/76

75/76 Paweł Kisielow, Immunologia – funkcje układu odpornościowego  (str 1) Krzysztof Królas, Synchrotron w Krakowie  (str 2) Andrzej Pelczar, Prezentacje polskich uczonych na wiek XXI Roman Srzednicki, O metodzie geometrycznej wykrywania istnienia rozwiązań okresowych  (str 3), dok. (str 4) Stanisław Mocek, Paradoksy szkolnictwa wyższego: silni nie znaczy lepsi  (str 5) Henryk Górecki, Początki ery komputerów  …

75/76 Read More »