67

  • Zofia Kurnatowska, Badania nad Początkami Państwa Polskiego  (str 1), dok. (str 3)
  • Teresa Michałowska, Ku czemu zmierza mediewistyka literacka?  (str 2), dok.(str 3)
  • zaPAU: Jerzy Kuczyński, Jeszcze o kawiarniach  (str 4)