68

  • Zuzanna Topolińska, O języku i językoznawstwie z perspektywy slawisty  (str 1)
  • Jerzy Axer, Prezentacje polskich uczonych na wiek XXI
    • Katarzyna Marciniak, Grzech literacki świętego Tulliusza czyli o sensie prowadzenia badań nad Cyceronem i jego poezją (str 2), dok. (str 3)
  • zaPAU: (str 4)
    • Klub uczonych
    • Życie według Adama Korpaka
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Thesaurus Poloniae (str 5)