66

  • Edward Balcerzan, Lawina odkryć, inflacja przełomów, zwyczajne dzieje  (str 1)
  • Tomasz Kawalec, Jak poprawić sobie humor – o Wspólnym Słowniku Zamówień  (str 2)
  • Magdalena Bajer, Pionier ethosu  (str 3)
  • zaPAU: Mieczysław Grydzewski, Sery (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Owce w stresie, Z Joanną Zubel rozmawia Marian Nowy, wprowadzenie: Krystyna Koziec  (str 5)