Miesiąc: październik 2009

53

53 Adam Łomnicki, Sukces polskich badaczy – i jaka nauka z tego płynie  (str 1) Mieczysław Chorąży, Geny i życie  (str 2) Witold Mańczak, O pewnym odkryciu w językoznawstwie  (str 3) zaPAU: Życie według Adama Korpaka – Tyle drzwi do otwarcia (str 4)

52

52 Andrzej Kajetan Wróblewski, Kultura i nauka: czy już zawsze osobno?  (str 1) Kazimierz Grotowski, Władysław J. Świątecki (1926–2009)  (str 2), dok. (str 3) zaPAU:  (str 4) Głos ćwierćinteligenta Adam Korpak, Każdy ma swoją własną przestrzeń Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Naukowcy dla EURO 2012 (str 5)

51

51 Magdalena Bajer, Najlepszym i śmiałym  (str 1), dok. (str 2) Andrzej Bogusławski, …w studiach nad językiem  (str 2), dok. (str 3) zaPAU: Maszynka do pisania (str 4)

50

50 Piotr Sztompka, Po Kongresie Kultury Polskiej  (str 1) Stefan Pokorski, Pola, cząstki i Kosmos  (str 2), dok. (str 3) Stefan Węgrzyn, Koncepcje w naukach technicznych   (str 3) zaPAU:  (str 4) Spodziewany koniec lata – po PAUzie 50: Babie lato Adam Korpak, Klik! Słońce znów świeci Zagadkowe dziełko Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Gwiazdy w …

50 Read More »

49

49 Maciej  W. Grabski, Autor! Autor! AUTOR!  (str 1), dok. (str 2) Irena Bajerowa, Przełom w językoznawstwie II połowy XX wieku   (str 2), dok. (str 3) zaPAU: Z Cicer cum caule Juliana Tuwima (str 4)