53

  • Adam Łomnicki, Sukces polskich badaczy – i jaka nauka z tego płynie  (str 1)
  • Mieczysław Chorąży, Geny i życie  (str 2)
  • Witold Mańczak, O pewnym odkryciu w językoznawstwie  (str 3)
  • zaPAU: Życie według Adama Korpaka – Tyle drzwi do otwarcia (str 4)