49

  • Maciej  W. Grabski, Autor! Autor! AUTOR!  (str 1), dok. (str 2)
  • Irena Bajerowa, Przełom w językoznawstwie II połowy XX wieku   (str 2), dok. (str 3)
  • zaPAU: Z Cicer cum caule Juliana Tuwima (str 4)