44

 • Maria Nowakowska, Europejska Przestrzeń Badawcza  (str 1), cd. (str 2), dok. (str 3)
 • Widz w średniowiecznej zbroi  (str 4), dok. (str 5), z Zofią Gołubiew, dyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie rozmawia Marian Nowy
 • Kazimierz Grotowski, Energetyka jądrowa – nowe możliwości  (str 6), dok. (str 8)
 • Tom Brzustowski (tłum. A.M. Kobos), Matematyka – nowe oczy nauki  (str 7), dok. (str 8)
 • Gian-Carlo Rota (tłum. A.M. Kobos), Stan Ulam  (str 9)
 • Gian-Carlo Rota (tłum. A.M. Kobos), Przepadła Kawiarnia  (str 10)
 • zaPAU:  (str 11)
  • Artur Marya Swinarski, Serce Prometeusza
  • Świat Andrzeja Mleczki
 • Kraków – warto wiedzieć: Krakowska Rada Konsultacyjna – wspólna inicjatywa Krakowa i naukowców, z Jackiem Majchrowskim, Prezydentem Miasta Krakowa rozmawia Marian Nowy  (str 12)