45

  • Andrzej Białas, Rok drugi  (str 1)
  • Ryszard Tadeusiewicz, Potężny i osobisty(str 2)
  • Magdalena Bajer, Obszar zgody koniecznej   (str 3)
  • zaPAU:  (str 4)
    • Pawiem narodów…
    • Życie według Adama Korpaka – Złudzenia są trwałe