43

  • Andrzej M. Kobos, Ryszard Otręba – Grafika ciszy  (str 1), dok. (str 4)
  • Jan Albrecht, Wspomnienie o Witoldzie Karczewskim  (str 2), dok. (str 3)
  • Adam Łomnicki, Finansowanie najwybitniejszych…  (str 3)
  • zaPAU: Nauka bez dogmatu  (str 5)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Architekci Krakowa za granicą (str 6)