41/42

4 czerwca 1989 – w dwadzieścia lat później

W dniu 19 maja w Polskiej Akademii Umiejętności odbyło się spotkanie członków PAU i gości honorowych z Panami Lechem Wałęsą i Tadeuszem Mazowieckim. Zorganizowane zostało z okazji 20. rocznicy pierwszych wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce oraz odzyskania wolności i upadku komunizmu w Europie Środkowej.
W numerze publikujemy wszystkie wystąpienia:

  • Andrzej Białas, Powitanie  (str 1)
  • Władysław Stróżewski, O wartości zdarzeń  (str 2)
  • Andrzej Zoll, Uczciwe wybory – osiągnięcie polskiej demokracji  (str 3)
  • Piotr Sztompka, Cud 1989 roku w perspektywie socjologicznej  (str 4)
  • Tadeusz Mazowiecki, Polska zasługuje, aby Polacy mieli poczucie satysfakcji  (str 5)
  • Lech Wałęsa, Zaproponować Polskę, Europę i Świat …  (str 6), dok. (str 7)
  • zdjęcia ze spotkania  (str 8)