Bez kategorii

458

458 Marek J. Potrzebowski, PAN i „Żółte Kamizelki”  (str 1) Od Redakcji (str 2) Andrzej Iwo Szoka, Czakram wawelski – centrum mocy ezoteryczno-patriotycznej (str 2) Magdalena Bajer, Aktualna Powinność (str 3) Galeria PAUzy: Krzysztof Tomalski(str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Czartoryscy, Henry Moore i POLONIKA (str 5)

457

457 Rolf-Dieter Heuer   (str 1-2) In praise of the virtuous circle  SESAME – a new source of light for the Middle East Jan Woleński, Kolejny bubel w reformowaniu nauki  (str 3) Andrzej Białas, Komentarz  (str 4)