Bez kategorii

574

574 Michał Głowiński, Patriotyzm, Ale Jaki? (str 1) Aleksandra Domańska, Patriotyzm wyzwolony  (str 2) Bożena Gorczyca, Agnieszka Górska, Anna Kraus, Bohdan Paczowski. Księgozbiór architekta  (str 3) zaPAU: Andrzej Białas, Giganci  (str 4)

529

529 Odeszli… (str 1) Magdalena Fikus, Co ty wiesz o nauce?  (str 2-3) Józef Spałek, Przez popularyzację do odkrywania? (str 3) Wydarzenia: Nagrody Naukowe POLITYKI 2020  (str 3 – link) Andrzej Białas, Polemika(str 4) Andrzej M. Brandt, Komentarz (str 4) Dzieła, arcydzieła w zbiorach Polskiej Akademii Umiejętności (str 4-link) APEL KOLEGIUM REKTORSKIEGO UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO DO …

529 Read More »

516

516 Marcin Kula, Wirus nasuwa myśli  (str 1-2) Grzegorz Bartosz, Wybory czy wotum zaufania? (str 2) Suplement do 514 numeru „PAUzy Akademickiej” (str 2 –  linki) List Jana Pawła II Raporty List Ojca Świętego Benedykta XVI Magdalena Bajer, Radości i zadania (str 3) zaPAU:  Andrzej Białas, O habilitacji  (str 4)

503

503 Jan Kozłowski, Bloki energetyczne wykorzystujące gaz ziemny są niezbędne dla szybkiego rozwoju odnawialnych źródeł energii (str 1) Magdalena Bajer, Znowu (str 2) Maria Ekiel-Jeżewska, Młodzież szkolna i nauczyciele z wizytą w instytucie naukowym (str 3) zaPAU: Andrzej Białas,  Dworzanin idealny  (str 4)

500

500 Adam Korpak, 500 (str 1) Andrzej Białas, 500+ (str 2) Helena Białkowska, O Donosach (str 2) List Jerzego Duszyńskiego Prezesa Polskiej Akademii Nauk (str 3) Andrzej Jajszczyk Prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Małe wielkie czasopismo (str 3) Janusz Lipkowski, Prezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Ad multos annos, PAUza! (str 4) List Wojciecha Nowaka …

500 Read More »

458

458 Marek J. Potrzebowski, PAN i „Żółte Kamizelki”  (str 1) Od Redakcji (str 2) Andrzej Iwo Szoka, Czakram wawelski – centrum mocy ezoteryczno-patriotycznej (str 2) Magdalena Bajer, Aktualna Powinność (str 3) Galeria PAUzy: Krzysztof Tomalski(str 4) Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Czartoryscy, Henry Moore i POLONIKA (str 5)

457

457 Rolf-Dieter Heuer   (str 1-2) In praise of the virtuous circle  SESAME – a new source of light for the Middle East Jan Woleński, Kolejny bubel w reformowaniu nauki  (str 3) Andrzej Białas, Komentarz  (str 4)