458

  • Marek J. Potrzebowski, PAN i „Żółte Kamizelki”  (str 1)
  • Od Redakcji (str 2)
  • Andrzej Iwo Szoka, Czakram wawelski – centrum mocy ezoteryczno-patriotycznej (str 2)
  • Magdalena Bajer, Aktualna Powinność (str 3)
  • Galeria PAUzy: Krzysztof Tomalski(str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Czartoryscy, Henry Moore i POLONIKA (str 5)