681

  • Andrzej Paszewski, Odchodzący autorytet profesora … i jego korporacji
  • Marek Brzeżański, Wodór jako nowy nośnik energii w tłokowych silnikach spalinowych
  • Barbara Płytycz, Lekcja o planowaniu rodziny
  • Grzegorz Karwasz, Cambridge czy Oxford?