659

  • † Profesor Jan Machnik (20 IX 1930 – 7 X 2023
    Paweł Valde-Nowak, Jan Machnik. Uczony na rozdrożu
  • O koniecznych zmianach systemowych w finansowaniu badań naukowych w Polsce
  • ROZMOWA O ELITACH: Barbara Płytycz, Nauczyciel – zawód elitarny