659

659 † Profesor Jan Machnik (20 IX 1930 – 7 X 2023Paweł Valde-Nowak, Jan Machnik. Uczony na rozdrożu O koniecznych zmianach systemowych w finansowaniu badań naukowych w Polsce ROZMOWA O ELITACH: Barbara Płytycz, Nauczyciel – zawód elitarny