617

  • Józef Szudy, Sto lat temu powstała Fundacja Żemłosławska
  • Andrzej Bronk, Robert Antoń, galicyjski historyk–amator
  • Barbara Płytycz, (Prawie) wszyscy jesteśmy niebinarni