615-616

 • WIELKI JUBILEUSZ
 • Jerzy Illg, Kraków – miasto literatury
 • Bogusław Dopart, Kraków – miasto polonistyki
 • Teresa Malecka, Fenomen Krakowskiej Szkoły Kompozytorskiej
 • Jan Woleński, Kraków także miastem filozofów
 • Zbigniew Stawrowski, Człowiek – Filozof – Trybun – Ksiądz
 • Andrzej Mączyński, Wkład członków PAU w tworzenie i naukę prawa
 • Zbigniew Błocki, Osiągnięcia matematyków krakowskich
 • Bolesław Ginter, Krakowska archeologia
 • Stefan Życzkowski, Technologia przyszłości w Krakowie: przypadek firmy ASTOR
 • Kazimierz Wiatr, Krakowski Cyfronet dla polskiej nauki
 • Kazimierz Strzałka, Biologia na Uniwersytecie Jagiellońskim na początku trzeciej dekady XXI wieku
 • Marek Sanak, Polska Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny
 • Ewa Brocławik, Krakowscy wielcy chemicy w tle dziejów TNK i PAU
 • Agnieszka Zalewska, Wartość współpracy w nauce