592

  • Oświadczenie korpusu rektorów Federacji Rosyjskiej z 4 marca 2022 (str 1)
  • Jan Ostrowski  Prezes Polskiej Akademii Umiejętności – komentarz  (str 1)
  • Resort nauki wstrzymuje kontakty z rosyjskimi uczelniami  (str 2)
  • Stanowisko Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego w związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę (str 2)
  • Michał Szulczewski, Jadwigi i Wandy niemieckich matek  (str 3)
  • Andrzej Białas, Egzorcyści i diabeł  (str 4)