591

  • Marek R. Lipiński, Ukraina  (str 1)
  • Kornel Ujejski, Maraton  (str 1)
  • Profesor Jerzy Bartmiński 19 IX 1939 – 7 II 2022
    • Andrzej Szostek Mic, Homilia wygłoszona podczas uroczystości pogrzebowych (str 2)
  • Przemysław Urbańczyk, Archeolodzy byli, są i będą  (str 3)
  • Karta z kalendarza (str 4)