558

  • Andrzej Białas, Licealiści, głupcze! (str 1)
  • Marcin Lutomierski, „Wiadomości” – ikona polskiej kultury literackiej XX wieku. W 40. rocznicę zamknięcia tygodnika (str 2)
  • Artur Ekert, Kryptokwanty (str 3)
  • Piotr Malecki, Wokół pytań: co po pandemii  (str 4)