558

558 Andrzej Białas, Licealiści, głupcze! (str 1) Marcin Lutomierski, „Wiadomości” – ikona polskiej kultury literackiej XX wieku. W 40. rocznicę zamknięcia tygodnika (str 2) Artur Ekert, Kryptokwanty (str 3) Piotr Malecki, Wokół pytań: co po pandemii  (str 4)