544

  • Eugeniusz Szumakowicz, Merytoryczna integracja Europy (str 1)
  • Tadeusz Juliszewski, Chińczycy i Chiny (str 2)
  • Sergiusz Michalski, Przykład Singapuru a rozwój Chin czyli o pewnej wizycie państwowej w listopadzie 1978 roku  (str 3)
  • Lucjan Pawłowski, Kilka refleksji o współczesnych Chinach   (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Wymiatanie elit (str 4)