543

  • Andrzej Jajszczyk, Naszym największym problemem nie jest habilitacja  (str 1)
  • Janusz Lipkowski, Polemika (str 1-2)
  • Andrzej Pilc, Słabości obecnej parametryzacji – III. Wadliwy podział na dyscypliny naukowe  (str 2)
  • Krzysztof Zboiński, A może by Quadrivium? (str 3)
  • Marek Kosmulski, A-plus pie bis (str 3)
  • zaPAU: Historia magistra vitae? (II) (str 4)