541

  • Scientia PAUperum: Przemysław Urbańczyk, Od kiedy rozmawiamy?  (str 1)
  • Krzysztof J. Cios, Inne Spojrzenie na Chiny (str 2)
  • Roman Sosnowski, Głos filologa o kłamstwach i manipulacjach  (str 2-link)
  • Józef Spałek, Przygoda w Chinach Ludowych (str 3)
  • Magdalena Bajer, Kody zbiorowej pamięci (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Przeprowadzka  (str 5)