540

  • Michał Głowiński, O języku protestu z końca roku 2020  (str 1)
  • Marek Polański, A-plus Pie Ewaluacyjny z polskiej spółdzielni (str 1-2)
  • Andrzej Targowski, Wielki Brat wczoraj i dziś (str 2)
  • Janusz Lipkowski, Patrzmy na Chiny! (str 3)
  • Lucyna Aleksandrowicz-Pędich, Uwagi do listu prof. Chan Hong-Mo (str 3)
  • Galeria PAUzy: Tomasz Marek Kukawski (str 4)