514

 • Niech zstąpi Duch Twój!  (str 1)
 • od Redakcji,  W 100 lecie urodziń Jana Pawła II  (str 2)
 • Testament Jana Pawła II, z dnia 6 III 1979 (str 2)
 • Papież Jan Paweł II na spotkaniu z okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego UJ (fragmenty), Kraków, kolegiata św. Anny, 8 czerwca 1997 (str 3-4)
 • George Weigel,The Intellectual Legacy of Pope St. John Paul II (str 5-6)
 • Roman Kuźniar, Jan Paweł II i obalenie komunizmu (str 7)
 • Adam Szostkiewicz, Wkład św. Jana Pawła II w dzieło niepodległości Polski (str 8)
 • Michał Heller na podstawie materiałów z archiwum Andrzeja Fulińskiego, Jan Paweł II i polskie przemiany  (str 9)
 • Władysław Stróżewski, O filozofii człowieka Kardynała Karola Wojtyły słów kilka (str 10)
 • Władysław Stróżewski, Asyż 1986 (str 11)
 • Andrzej Szostek MIC, O moim Mistrzu – w stulecie Jego urodzin  (str 12)
 • Andrzej Białas, Wspomnienie  (str 13)
 • Dyplom powołania Jana Pawła II na Członka Honorowego Polskiej Akademii Umiejętności (str 14)
 • Kalendarium  (str 15)