456

  • Piotr Malecki, Histeria mobilności  (str 1)
  • Irena Cieślińska, Od popularyzacji w stronę komunikacji naukowej  (str 2)
  • List Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki  (str 3)
  • zaPAU:  Andrzej Białas, Porządek od zaraz  (str 4)