452

Piotr Węgleński, GMO, czyli podróż do Ciemnogrodu (str 1-2)
Andrzej Borowski, „Legenda” – zmyślenie i prawda  (str 3)
zaPAU: Redakcja, Ponure perspektywy? (str 4)                 
Tadeusz Boy Żeleński, Rozkosze życia. Pieśń ku pokrzepieniu serc  (str 4)