449

  • Zofia Sokolewicz, Przywrócić imię własne…  (str 1)
  • Krystyna Heska-Kwaśniewicz i Katarzyna Tałuć, Bibliologia i informatologia – Polska bez bibliotekarzy?  (str 2)
  • Link do artykułu Doroty Olszewskiej, Polska w elitarnym konsorcjum EPOS-ERIC (str 2)
  • Jan Woleński, Będzie nie tylko obciach? (str 3)
  • zaPAU: Andrzej Białas, Rozkosze despotyzmu (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Mistrzowie i następcy (str 5)