448

  • Zbigniew Błocki, List do redakcji  (str 1)
  • Andrzej Białas, Komentarz  (str 1)
  • Maciej Mazurkiewicz, Rzut na taśmę – czy zawsze fair play? (str 2)
  • Eugeniusz Szumakowicz, A może rozumokracja? (str 2)
  • Magdalena Bajer, Pilna potrzeba nauki historii  (str 3)
  • Galeria PAUzy: Ewa Zawadzka (str 4)