437

  • Marcin Chrzanowski, Na styku dwu kultur  (str 1-2)
  • Andrzej Białas, Monitoring (str 2)
  • Adam Jakubowski, Sojusz (II)   (str 3)
  • zaPAU: Jan Kochanowski, Odprawa Posłów Greckich (fragmenty)  (str 4)