436

  • Adam Jakubowski, Sojusz  (str 1)
  • Janusz Lipkowski, Czy monitorować? (str 2)
  • Ludwik i Jerzy  Komorowscy, O wymianie myśli rozmowa bez złudzeń   (str 2-3)
  • Andrzej Białas, Nieprzekupny  (str 4)