421

421 Życzenia Wielkanocne (str 1) Oświadczenie 16 członków PAU  (str 2) Maria L. Ekiel-Jeżewska, Konferencje naukowe nauczycieli  (str 2-3) Magdalena Bajer, Pomocna lektura (str 3) zaPAU: Elity Rzeczypospolitej (str 4)