375

  • Maciej Żylicz, Peer review – najlepszy, ale czy idealny sposób oceny jakości naukowej?  (str 1-2)
  • Janusz Lipkowski, o NCN cum grano salis (str 2)
  • Łukasz A. Turski,  Odpowiedź  na „Kto Winien?”  (str 3)
  • Galeria PAUzy:  Zygmunt Rafał Strent (str 4)