367

367 Andrzej Białas, Tomaszowice 2016   (str 1-2) Michał Ostrowski, Miliardy euro dla polskiej nauki czy do śmietnika  (str 3) Galeria PAUzy: Stanisław Bałdyga  (str 4)