316

316  Andrzej Białas, Szczepan Biliński, Meandry kariery naukowej  (str 1) Michał Turała, Wielkie Infrastruktury Badawcze – polskie grupy w eksperymentach LHC pilnie potrzebują gwarancji… (str 2-3) Andrzej Kajetan Wróblewski, Z „Wszechświatem” było inaczej…  (str 3) zaPAU: Lament emeryta nad umarłym kredytem (II) „Konflikt interesów”  (str 4)