295

  • Jerzy Wyrozumski, Odszedł Wielki Świadek Epoki  (str 1-2)
  • Władysław Stróżewski, O Profesorze Władysławie Bartoszewskim najzupełniej prywatnie (str 2)
  • Andrzej Zoll, Drogowskaz  (str 3)
  • Profesor Władysław Bartoszewski w Polskiej Akademii Umiejętności (fotografie) (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Na wieczność  (str 5)