233/234/235 

 • Życzenia   (str 1)
 • Andrzej Kobos, Adam Strzałkowski – Mistrz, Przyjaciel, Krakowianin   (str 2)
 • Marek Maleszewski, Nagroda FNP dla Andrzeja Tarkowskiego   (str 3)
 • Ryszard Horodecki, Nagroda FNP dla Marka Żukowskiego   (str 4)
 • Marian Fikus, Siedem Cudów Architektury XX wieku: 2. Kaplica w Ronchamp (1995) – Le Corbusier   (str 5)
 • Tadeusz Gromada, O moim mistrzu Oskarze Haleckim (1891–1973)   (str 6-7)
 • Jan M. Małecki, Głos w dyskusji o polskiej humanistyce   (str 8-9)
 • Jerzy Fedorowski, O dyskryminacji profesorów – w kontekście węższym   (str 10-11)
 • zaPAU:  
  • Krzysztof Skórczewski, „Obserwatorium”   (str 11)
  • Kubek w polu Higgsa   (str 12)