232

  • Krzysztof Meyer, Piękno z porządku i precyzji   (str 1-2)
  • Andrzej Jajszczyk, Learn English, Dear Scholar…   (str 3)
  • zaPAU: Uczelnie mają UCZYĆ   (str 4)
  • Kraków – warto wiedzieć: Marian Nowy, Płeć mózgu  (str 5-6)